logo
repertuar kina
Sobota, 17-03-2018, Imieniny obchodzi: Zbigniew, Patryk, Gertruda
youtube facebook
menu icon
arrow szukaj
title
Informacje, 2017-04-03 09:23:00 Liczba komentarzy0

Wygraj wczasy o wartości 4000 złotych


​W każdy wtorek i piątek kwietnia na antenie Radia AM Andrychów organizujemy dla Państwa konkurs wspólnie z biurem podróży Sumada Travel.
Po godzinie 8.00 - w trakcie trwania konkursu - czekamy na telefony od pierwszych dwóch osób, które zaproponują hasło reklamowe dla Sumady Travel (maksymalnie do 10 słów!). Spośród wszystkich 16 zgłoszonych propozycji, 4 maja, specjalnie powołana do tego celu komisja konkursowa ogłosi trzy najlepsze hasła. 5 maja ogłoszony zostanie zwycięzca, który wygra wczasy w Chorwacji dla 2 osób o wartości 4 tysięcy złotych! Pełny regulamin poniżej oraz na www.sumada.com.pl
 

Regulamin Konkursu
Wygraj wczasy z biurem podróży Sumada Travel i Radiem AM Andrychów
zwany dalej: „Regulaminem”

§1. 

1. Organizatorami Konkursu „Wygraj wycieczkę z biurem podróży Sumada Travel i Radiem AM Andrychów” zwanego dalej „Konkursem” są Redakcja Nowin Andrychowskich i Radia AM Andrychów oraz Biuro Podróży Sumada Travel w Andrychowie.
2. Konkurs organizowany jest na Antenie Radia AM Andrychów w terminie od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r. i ma na celu wyłonienie zwycięskiego hasła reklamowego Biura Podróży Sumada Travel w Andrychowie zwanego dalej „Hasłem”.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, zwana dalej „Uczestnikiem”. Uczestnikiem nie może być osoba będąca członkiem rodziny Organizatorów ani osoba współpracująca z Organizatorami.
4. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu:
- w przypadku naruszenia Regulaminu,
- w przypadku zachowań niezgodnych z obowiązującym prawem,
- w przypadku kierowania treści niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz normami etycznymi.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§2.
Zasady i przebieg Konkursu

1. Pierwszych 2 słuchaczy Radia AM Andrychów, którzy dodzwonią się do studia w trakcie trwania Konkursu podczas wtorkowej lub piątkowej porannej audycji, po usłyszeniu odpowiedniego komunikatu może zaprezentować na antenie 1 propozycję Hasła.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno Hasło.
3. Hasło musi być związane z profilem działania Biura Podróży Sumada Travel w Andrychowie i zawierać maksymalnie 10 wyrazów. Wszelkie informacje na temat Biura Podróży Sumada Travel znajdują się pod adresem sumada.com.pl
4. W przypadku zgłoszenia przez różnych Uczestników Haseł podobnych lub takich samych Uczestnik, który zgłosił Hasło jako pierwszy uznany zostanie za jego autora.
5 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie na antenie RA propozycji Hasła; niezbędne jest również podanie poza antena danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego. 
6. Powołana przez Organizatorów Komisja konkursowa przyzna nagrodę główną za najlepsze w jej ocenie Hasło.
7. Terminy:
- Zgłaszanie Haseł – od 3 kwietnia do 31 kwietnia 2017 r.
- Wybór trzech najlepszych propozycji przez Komisję konkursową (w składzie: Monika Adamus, Anna Płonka, Marek Nycz, Robert Fraś) i ogłoszenie na antenie Radia AM Andrychów nastąpi
3 maja 2017 r. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
- Ogłoszenie zwycięzcy na antenie Radia AM Andrychów nastąpi 4 maja 2017 r.
- Organizatorzy poinformują zwycięzcę telefonicznie o przyznaniu nagrody.

§3.
Nagrody

1. Fundatorem nagrody jest Biuro Podróży Sumada Travel w Andrychowie, które przyzna następującą nagrodę: Wczasy do Chorwacji dla 2 osób, o wartości 4000 zł, w terminie 13-24 września 2017 r.
2. Uczestnik nie może wymienić nagrody na równowartość pieniężną.
3. Uczestnik, w przypadku uzyskania prawa do nagrody, nie może przenosić tego prawa na osoby trzecie bez pisemnej zgody Organizatorów.

§4.
Dane osobowe oraz prawa autorskie

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Z 2002 r,Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. Organizatorzy nabywają całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych lub wyróżnionych Haseł na wyłączność, tj. prawo do korzystania z Haseł i rozporządzania nimi, a Uczestnik oświadcza, że prawa te przenosi nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia Konkursu polach eksploatacji. 
3. Przejście praw autorskich do nagrodzonego Hasła nastąpi z momentem ogłoszenia wyników Konkursu na antenie RA.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian do zwycięskiego Hasła gdy uzna to za stosowne.

§5.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania lub wątpliwości należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail redakcja@nowiny.andrychow.eu.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 
Komentarze Facebook

Komentarze
Zapoznaj się z Regulaminem

Podpis:


  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  nowiny foto
  W kioskach nowy numer
  Nowin Andrychowskich
  Imprezy kulturalne
  Andrychów - miejsce utkane
  Ogłoszenia drobne
  • Poszukujemy firm podwykonawczych do montażu balustrad
   W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz rosnącym zapotrzebowaniem poszukujemy firm podwykonawczych, świadczących usługi kompleksowego montażu balustrad na obiektach drogowych i mostowych. ...
  • Sprzedam Gotową Spółkę 2007/2017 rok
   Jeżeli zależy Ci na założeniu działalności w ekspresowym jak na polskie warunki tempie, bez zbędnych formalności, jakie łączą się z tym procesem, to mamy dla Ciebie świetną propozycję! ...
  • MONTAZ SERWIS REGULACJA NAPRAWA USTAWIANIE ANTEN POLSAT NC PLUS
   Instalacja cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T Instalujemy zestawy satelitarne wszystkich polskich platform cyfrowych: Cyfrowy Polsat, Telewizja N, Cyfra +, TNK - Telewizja Na Karte i innych. M...
  • Kontroler Jakości 136.139
   Patentus S.A. w związku z dynamicznym rozwojem firmy zatrudni osobę na stanowisko: Kontroler Jakości Miejsce pracy: Pszczyna, województwo śląskie.  Zadania: -bieżąca kontrola jakości ...
  • ZIEMIA OGRODOWA CZARNOZIEM sprzedam z dostawą
   SPRZEDAM ZIEMIĘ ZIEMIA OGRODOWA JEST BARDZO DOBREJ JAKOŚCI, BEZ ZANIECZYSZCZEŃ, TAKICH JAK KAMIENIE, DORNIE ITP.ZIEMIA JEST CZARNA I SYPKA ( PH ZIEMI OK 6)PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU USTA...

  kontakt

  Dyżury aptek
  W tym tygodniu dyżur pełni:
  Apteka Nowa Dobra
  ul. Starowiejska 3
  33 875 27 10
  
  Redakcja
  • Marek Nycz - redaktor naczelny
  • Robert Fraś - dziennikarz radiowy
  • Anna Piotrowska - dziennikarz
  • Anna Płonka - dział reklamy
  • Dziennikarze - współpracownicy:
  • Jadwiga Janus
  • Marta Paczyńska
  • Grzegorz Sroka
  • Andrzej Fryś
  • Krzysztof Paczyński
  • Jan Zieliński
  • Jerzy Tomiak
  Redakcja Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów
  ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 23 13, nowiny@andrychow.eu, radio@andrychow.eu