radio andrychów logo
Niedziela, 17-12-2017, Imieniny obchodzi:
youtube facebook
menu icon
arrow szukaj
title
Informacje, 2017-04-03 09:23:00 Liczba komentarzy0

Wygraj wczasy o wartości 4000 złotych


​W każdy wtorek i piątek kwietnia na antenie Radia AM Andrychów organizujemy dla Państwa konkurs wspólnie z biurem podróży Sumada Travel.
Po godzinie 8.00 - w trakcie trwania konkursu - czekamy na telefony od pierwszych dwóch osób, które zaproponują hasło reklamowe dla Sumady Travel (maksymalnie do 10 słów!). Spośród wszystkich 16 zgłoszonych propozycji, 4 maja, specjalnie powołana do tego celu komisja konkursowa ogłosi trzy najlepsze hasła. 5 maja ogłoszony zostanie zwycięzca, który wygra wczasy w Chorwacji dla 2 osób o wartości 4 tysięcy złotych! Pełny regulamin poniżej oraz na www.sumada.com.pl
 

Regulamin Konkursu
Wygraj wczasy z biurem podróży Sumada Travel i Radiem AM Andrychów
zwany dalej: „Regulaminem”

§1. 

1. Organizatorami Konkursu „Wygraj wycieczkę z biurem podróży Sumada Travel i Radiem AM Andrychów” zwanego dalej „Konkursem” są Redakcja Nowin Andrychowskich i Radia AM Andrychów oraz Biuro Podróży Sumada Travel w Andrychowie.
2. Konkurs organizowany jest na Antenie Radia AM Andrychów w terminie od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r. i ma na celu wyłonienie zwycięskiego hasła reklamowego Biura Podróży Sumada Travel w Andrychowie zwanego dalej „Hasłem”.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, zwana dalej „Uczestnikiem”. Uczestnikiem nie może być osoba będąca członkiem rodziny Organizatorów ani osoba współpracująca z Organizatorami.
4. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu:
- w przypadku naruszenia Regulaminu,
- w przypadku zachowań niezgodnych z obowiązującym prawem,
- w przypadku kierowania treści niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz normami etycznymi.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§2.
Zasady i przebieg Konkursu

1. Pierwszych 2 słuchaczy Radia AM Andrychów, którzy dodzwonią się do studia w trakcie trwania Konkursu podczas wtorkowej lub piątkowej porannej audycji, po usłyszeniu odpowiedniego komunikatu może zaprezentować na antenie 1 propozycję Hasła.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno Hasło.
3. Hasło musi być związane z profilem działania Biura Podróży Sumada Travel w Andrychowie i zawierać maksymalnie 10 wyrazów. Wszelkie informacje na temat Biura Podróży Sumada Travel znajdują się pod adresem sumada.com.pl
4. W przypadku zgłoszenia przez różnych Uczestników Haseł podobnych lub takich samych Uczestnik, który zgłosił Hasło jako pierwszy uznany zostanie za jego autora.
5 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie na antenie RA propozycji Hasła; niezbędne jest również podanie poza antena danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego. 
6. Powołana przez Organizatorów Komisja konkursowa przyzna nagrodę główną za najlepsze w jej ocenie Hasło.
7. Terminy:
- Zgłaszanie Haseł – od 3 kwietnia do 31 kwietnia 2017 r.
- Wybór trzech najlepszych propozycji przez Komisję konkursową (w składzie: Monika Adamus, Anna Płonka, Marek Nycz, Robert Fraś) i ogłoszenie na antenie Radia AM Andrychów nastąpi
3 maja 2017 r. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
- Ogłoszenie zwycięzcy na antenie Radia AM Andrychów nastąpi 4 maja 2017 r.
- Organizatorzy poinformują zwycięzcę telefonicznie o przyznaniu nagrody.

§3.
Nagrody

1. Fundatorem nagrody jest Biuro Podróży Sumada Travel w Andrychowie, które przyzna następującą nagrodę: Wczasy do Chorwacji dla 2 osób, o wartości 4000 zł, w terminie 13-24 września 2017 r.
2. Uczestnik nie może wymienić nagrody na równowartość pieniężną.
3. Uczestnik, w przypadku uzyskania prawa do nagrody, nie może przenosić tego prawa na osoby trzecie bez pisemnej zgody Organizatorów.

§4.
Dane osobowe oraz prawa autorskie

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Z 2002 r,Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. Organizatorzy nabywają całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych lub wyróżnionych Haseł na wyłączność, tj. prawo do korzystania z Haseł i rozporządzania nimi, a Uczestnik oświadcza, że prawa te przenosi nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia Konkursu polach eksploatacji. 
3. Przejście praw autorskich do nagrodzonego Hasła nastąpi z momentem ogłoszenia wyników Konkursu na antenie RA.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian do zwycięskiego Hasła gdy uzna to za stosowne.

§5.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania lub wątpliwości należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail redakcja@nowiny.andrychow.eu.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 
Komentarze Facebook

Komentarze
Zapoznaj się z Regulaminem

Podpis:

  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  nowiny foto
  W kioskach nowy numer
  Nowin Andrychowskich

  Player nie działa? Kliknij tutaj:

  Pobierz plik strumienia MP3
  Imprezy kulturalne
  Andrychów - miejsce utkane z atrakcji
  Ogłoszenia drobne
  • wycinka drzew
   Wykonam każdą wycinkę kompleksową, szybko i tanio. Moje doświadczenie opiera się przeważnie na ścince sekcyjnej, karczowaniu nieużytków rolnych, wycinka drzew o obwodzie pnia od 1 metr...
  • rozbiórki
   witamy oferujemy państwu rozbiórki architektury drewnianej typu szopy garaże wiaty altany płoty i wiele innych w razie pytań proszę dzwonić nie rozbieramy tylko domów mieszkalnych https://pat...
  • porządki na posesjach halach magazynowych
   Witam zagracony ogród to dla nas nie problem posprzątamy zagrabiamy liście zaczynając od grabienia liści do zbierania zabawek po dzieciach czy sprzątania piaskownic koszenia wycinki zarośli zbi...
  • Tanie strony internetowe
   Tworzymy bardzo atrakcyjne, a jednocześnie tanie strony internetowe. Wykonujemy zarówno strony z systemem zarządzania treścią jak i bez niego. W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. ...
  • Kupujemy Zadłużone Spółki i Działalności / Podatki Pomoc
   608-124-127 KancelariaPomocy.pl Pomagamy Zadłużonym Spółkom oraz Jednoosobowym Działalnością Gospodarczym , czasowe przejęcie zarządu spółki z o.o. S.A prowadzenie zarządu przedsiębiorst...

  kontakt

  Dyżury aptek
  W tym tygodniu dyżur pełni:
  Apteka Prywatna (II)
  ul. Krakowska 138
  33 870 20 77
  
  Redakcja
  • Marek Nycz - redaktor naczelny
  • Robert Fraś - dziennikarz radiowy
  • Anna Płonka - dział reklamy
  • Dziennikarze - współpracownicy:
  • Jadwiga Janus
  • Grzegorz Sroka
  • Marta Paczyńska
  • Andrzej Fryś
  • Krzysztof Paczyński
  • Jan Zieliński
  • Jerzy Tomiak
  Redakcja Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów
  ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 23 13, nowiny@andrychow.eu, radio@andrychow.eu