logo
repertuar kina
Poniedziałek, 22-10-2018, Imieniny obchodzi: Przybysław, Halki, Filip
youtube facebook
menu icon
arrow szukaj
title
Informacje, 2017-11-11 12:36:00 Liczba komentarzy0

Obchody Święta Niepodległości w Andrychowie


Oficjalne obchody Święta Niepodległości już za nami. Po mszy w kościele parafialnym św. Macieja delegacje i poczty sztandarowe, w towarzystwie Orkiestry Dętej OSP Roczyny i Szwadronu Ułanów im. 21. Ułanów Nadwiślańskich, przemaszerowały pod Urząd Miejski w Andrychowie, by pod tablicą poświęconą pamięci żołnierzy Legionów Polskich złożyć wiązanki kwiatów.
Uroczystości uświetnił pokaz sztuk walki w wykonaniu Pododdziału Reprezentacyjnego klas mundurowych Zespołu Szkół ZDZ w Andrychowie.

Po pokazie w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego nastąpiło uroczyste wręczenie medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” dla Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości - Klub Integracji Społecznej „Watra”, Klubu Turystyki Górskiej „Limba” przy Oddziale Zakładowym PTTK „Andropol” S.A w Andrychowie i dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW. 
 
Medale wręczali przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Roman Babski, burmistrz Tomasz Żak oraz poseł Marek Polak. 
 
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW to zespół folklorystyczny prezentujący folklor opracowany. Przypomina i popularyzuje autentyczną muzykę, śpiew, tańce i zwyczaje, zwłaszcza regionu Krakowiaków Zachodnich. 
Zespół powstał w 1997 roku. Początkowo, jako zespół dziecięcy, działał przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie. Pomysłodawczynią utworzenia grupy i społecznym managerem była Zofia Wanat - ówczesna kierowniczka Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Niebawem do zespołu dołączyła grupa śpiewacza osób dorosłych i kapela ludowa. Choreografem zespołu był wówczas Władysław Koźbiał. Obecnie zespół działa przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. 
Twórcą choreografii do prezentowanych programów jest Urszula Wiśniowska. Kierownikiem muzycznym zespołu, od jego powstania do dzisiaj, jest Leon Majkut. Konsultantem etnograficznym jest dr Małgorzata Kiereś - dyrektorka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.
Głównym atutem zespołu jest wielopokoleniowość. Rozpiętość wieku jego członków jest bardzo duża: od seniorów do sześciolatków z grupy dziecięcej. To jeden z nielicznych międzypokoleniowych zespołów artystycznych tak pięknie wpisujących się w historię lokalnej społeczności. Obecnie zespół liczy około 60 osób, w tym 8-osobowa kapela i 18-osobowa grupa dziecięca.
W swoim bogatym repertuarze zespół ma m.in. program „Na andrychowskim rynku”, suitę tańców krakowskich, pieśni ludowe, patriotyczne i utwory biesiadne oraz pieśni kościelne, kolędy i pastorałki. Nagrał dwie płyty z kolędami (2007 i 2012 r.) oraz płytę „Beskidzie, Beskidzie” z pieśniami ludowymi i płytę „Oj, weselcie się” z pieśniami ludowymi i biesiadnymi. Zespół nagrał nowy materiał na płytę „Kolędy i pastorałki”, która ukaże się pod koniec 2017 roku. Zespół promuje gminę Andrychów poprzez udział w wielu imprezach kulturalnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Członkowie zespołu prowadzili także warsztaty taneczne dla uczestników delegacji z miast partnerskich Andrychowa. Zespół uczestniczy w życiu społeczności gminy poprzez udział w imprezach charytatywnych, uroczystościach państwowych i świętach miasta. Od 2013 r. jest jednym ze współorganizatorów i bierze czynny udział w „Lekcjach śpiewu pieśni patriotycznych”, odbywających się w Kościele św. Macieja w Andrychowie. Zespół brał udział w wielu przeglądach i festiwalach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wielokrotnie występował podczas kolejnych edycji Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Kolędował w znanych sanktuariach: w Łagiewnikach, Częstochowie, Niepokalanowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach. W 2016 r. miał zaszczyt sprawować oprawę muzyczną mszy świętej i wystąpić z koncertem polskich pieśni ludowych w Katedrze Wniebowzięcia NMP we Lwowie w czasie obchodów 360. rocznicy Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza. W 2012 r. zespół brał udział w biciu rekordu Guinessa we wspólnym tańczeniu krakowiaka na Rynku Głównym w Krakowie. W 2016 roku brał udział w akcji „Wioska Kultur” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Członkowie zespołu nie tylko występowali na wrocławskim Placu Społecznym, ale wraz z choreografką prowadzili warsztaty taneczne dla wolontariuszy z wielu krajów świata. Występował w Niemczech, Czechach, na Słowacji, na Łotwie i na Ukrainie. 
To jedyny taki zespół w gminie Andrychów i powiecie wadowickim, który konsekwentnie buduje w środowisku poczucie tożsamości lokalnej i nieustannie wzbogaca kulturowo naszą Małą Ojczyznę. 
Członkowie zespołu stanowią grupę wyjątkowych pasjonatów ludowej tradycji. Grupa prezentuje wysoki kunszt artystyczny, a zarazem spontaniczność i humor, czym zapewnia sobie sympatię i uznanie widowni. Mając na względzie wymagania publiczności program jest ciągle wzbogacany o nowe utwory i układy choreograficzne.
 
Klub Turystyki Górskiej „Limba” przy Oddziele Zakładowym PTTK „Andropol” S.A w Andrychowie powołany został w dniu 13 stycznia 1978r., podczas zebrania ogólnego Przodowników Turystyki Górskiej. Pierwszym Prezesem Klubu został  Eugeniusz Matyszkowicz. W chwili powołania Klub zrzeszał 18 członków. Obecnie funkcję prezesa pełni Kazimierz Niemczyk, a w jego skład wchodzi blisko 50 członków.  Skupia w swoich szeregach kadrę turystyczną: przodowników turystyki górskiej, przewodników, organizatorów turystyki, instruktorów krajoznawstwa oraz osoby posiadające przynajmniej małą srebrną GOT. Klub przejął zadania Komisji Turystyki Górskiej w Oddziale realizując m.in. zadania weryfikacji książeczek Gorskiej Odznaki Turystycznej oraz inicjując imprezy turystyczne w mieście, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W głównej mierze Klub Turystyki Górskiej „Limba” skupia się na propagowaniu turystyki wśród dzieci i młodzieży oraz formach aktywnego wypoczynku wśród seniorów. Klub jest głównym organizatorem rajdów turystycznych takich, jak  Rajd Zimowy po Ziemi Andrychowskiej, w 2017 zorganizowano już jego 40 edycję, oraz Wiosenny Rajd Turystyczny, zorganizowany 48 raz. Rajdy te, jako kontynuacja organizowanych już w latach 70 rajdów Szlakami Wyzwolenia Andrychowa oraz Włókniarzy cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. KTG „Limba” jest współorganizatorem również Rajdu Rodzinnego z okazji Dnia Papieskiego (organizowany 17 raz) oraz Jesiennego Rajdu Turystycznego Wspomnienia z Wakacji. Corocznie w imprezach tych uczestniczy blisko 2.5 tysiące osób. Najliczniejszą z nich jest październikowy Rajd Rodzinny z metą obok Schroniska PTTK „Leskowiec” na Groniu Jana Pawła II, w którym brało udział niejednokrotnie ponad 1000 uczestników. Ponadto KTG „Limba” od 30-tu lat opiekuje się Chatką Turystyczną na Trzonce pod Bukowskim Groniem, w której przez sobotnio-niedzielne dni sprawuje od początku maja do końca października dyżury. Przy Chatce można odpocząć po trudach pracy i wędrówce po Beskidzkich szlakach. Klub, podejmuje również działania mające na celu propagowanie czynnego wypoczynku 
i rekreacji ruchowej, wśród seniorów (emerytów) przy jednoczesnej możliwości integracji z osobami młodymi. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez Klub wyjazdy na baseny termalne połączone ze zwiedzaniem oraz pieszymi wędrówkami.   
Działalność klubu opiera się na pracy społecznej jego członków. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu  turystyka jest promowana w każdej grupie wiekowej naszej społeczności. Ich celem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do aktywności ruchowej i do mądrego spędzania wolnego czasu. Szczególnie ważny dla zdrowia  jest wypoczynek na świeżym powietrzu. W ramach organizowanych rajdów każdorazowo prowadzone są konkursy w różnych kategoriach wiekowych mające na celu poznawanie Beskidu Małego, jak również zasad udzielania pomocy przedmedycznej. 
Jego aktywność społeczna przejawia się nie tylko w szeroko zakrojonej działalności turystyczno-krajoznawczej, a również w pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Wpływa pozytywnie na rozwój młodych pokoleń rozwijając ich zainteresowania oraz wiedzę, co przyniesie niewymierne efekty w przyszłości. Odznaczenie Klubu Turystyki Górskiej „Limba” będzie szczególnym podkreśleniem jego roli w  promocji miasta oraz pięknym uhonorowaniem zbliżającego się jubileuszu 40-lecia powstania organizacji. 
 
Klub Integracji Społecznej „Watra”. Pomysłodawcą stworzenia klubu była terapeutka z Bulowickiego oddziału leczenia alkoholików zainspirowana przez swoich pacjentów. To czterech alkoholików po zakończeniu leczenia na oddziale chciało stworzyć miejsce sprzyjające wytrwaniu przez nich w trzeźwości, terapeutka im w tym pomogła. Początki nie były łatwe, opóźniały i utrudniały wyjście z pomocą sprawy urzędowe, osoby zaangażowane w powstanie klubu spotykały się z lekceważącym podejściem do ich problemu. Kłopoty były również z pozyskaniem środków finansowych na terapie dla uzależnionych i współuzależnionych. Jednak inicjatorzy powstania klubu nie dali się przeciwnościom losu, ale wytrwałe je przezwyciężali. Znalazły się osoby, które były przychylne powstałej idei, takie jak ówczesny naczelnik miasta i gminy oraz dyrektorka biblioteki miejskiej, która udostępniła pomieszczenia na spotkania. Trzeźwościowej idei na andrychowskim gruncie sprzyjali także: burmistrz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy Ośrodka Wspierania Rodziny. Jeden z alkoholików, który zainicjował powstanie klubu wymyślił dla niego nazwę: „Watra” - ognisko w górach, przy którym można się ogrzać i nabrać sił. Od początku dewizą klubu jest hasło: „Pomagając innym - pomagamy sobie!”
Pierwsze spotkanie klubu abstynenta „Watra” odbyło się 25 maja 1987 roku o godzinie 16:00 w podziemiach andrychowskiej biblioteki. Właśnie to miejsce było siedzibą klubu przez pierwszy rok jego istnienia. W roku 1988 nowym miejscem spotkań stała się kawiarnia „Pod Basztą”. Rok 1992 przyniósł kolejne zmiany dla klubu, siedziba „Watry” została przeniesiona do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Batorego na miejsce dawnego żłobka. Wtedy też klub objął pomocą nie tylko trzeźwiejących alkoholików, ale i ich rodziny - osoby dotknięte współuzależnieniem, w tym także dzieci. W tym czasie „Watra” stała się dostępna przez pięć dni w tygodniu od godziny 10 do 21. Ważny w historii klubu jest też rok 1993, w listopadzie tego roku w bielskim sądzie wojewódzkim zostało zarejestrowane Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „Watra”, uzyskując osobowość prawną. Kolejną datą w historii „Watry” jest 27 kwiecień 1995 roku, w tym dniu klubowicze przenieśli się na ulicę Metalowców 10, adoptując dla swoich potrzeb pomieszczenie dawnego żłobka miejskiego. I pod tym adresem można spotkać ich do dzisiaj, chociaż od dnia 17 maja 2004 roku pod nieco inną nazwą. Tego dnia stowarzyszenie zmieniło nazwę na Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości - Klub Integracji Społecznej „Watra”. Od początku istnienia stowarzyszenie miało czterech prezesów, każdy z nich ma udział w rozwoju klubu, zapisali się w pamięci zarówno dawnych, jak i obecnych uczestników spotkań społeczności abstynenckiej, a także grup terapeutycznych. Rosło zainteresowanie ludzi. Pojawiła się grupa dla rodzin, później wspólnot AA. Nie brakowało przy tym nieporozumień. Ale przeważała chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebowali. Bez wątpienia przez tak imponujący okres czasu „Watra” zdobyła zaufanie osób, których dotknął problem alkoholowy, a także stała się placówką znaną i szanowaną w środowisku lokalnym. Szczególna atmosfera i życzliwość, z którą może spotkać się każdy przychodzący do klubu z pewnością jest zasługą kadry placówki. Pracownicy z szacunkiem oraz troską traktują każdą osobę przychodzącą do „Watry” z problemem, poprzez swój długoletni staż pracy, a także niejednokrotnie poprzez osobiste doświadczenie związane z alkoholizmem są niezwykle bogaci w wiedzę, nie tylko tę teoretyczną, ale także praktyczną. Potrafią zachęcić do skorzystania z pomocy, mówiąc o możliwościach rozpoczęcia życia, nad którym mamy kontrolę. Nadzieję na rozpoczęcie nowego, lepszego etapu w życiu dają głoszone z wielką wiarą przez pracowników klubu oraz jego trzeźwych członków zdanie: „Alkoholizm to jedyna choroba na świcie, z której zdrowiejąc można stać się lepszym człowiekiem.” Wielką zaletą klubu jest rodzinna atmosfera, świadczyć mogą o tym wypowiedzi członków stowarzyszenia, którzy nazywają „Watrę” swoim drugim domem. Na uznanie zasługuję także baza lokalowa placówki, o pomieszczenia stowarzyszenia dbają wspólnie klubowicze i robią to z wielką chęcią i zaangażowaniem. Osiągnięcia WATRY nie może policzyć żadna statystyka. Przewinęło się przez klub setki ludzi. Ilu ich nie pije na dzień dzisiejszy nie wiemy, ale wiemy że każdy trzeźwy alkoholik to trzeźwa rodzina, to dobry sąsiad, to również trzeźwy mieszkaniec Andrychowa. Gdy zapytamy trzeźwego mieszkańca Andrychowa o jego początki do normalnego trzeźwego życia to wielokrotnie usłyszymy WATRA.
 
 
 
Galeria zdjęć
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
fotoKomentarze Facebook

Komentarze
Zapoznaj się z Regulaminem

Podpis:

  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  nowiny foto
  W kioskach nowy numer
  Nowin Andrychowskich
  Imprezy kulturalne
  Andrychów - miejsce utkane
  Ogłoszenia drobne
  • Pomoc Zadłużonym - Restrukturyzujemy Spółki oraz Działalności Gospodarcze
   Oferujemy pomoc Spółkom oraz Jednoosobowym Działalnością Gospodarczym, Skutecznie uwalniamy z 299 ksh oraz prób przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania.. Pomagamy w 233 ksh, jak i prze...
  • 24H! SERWIS naprawa regulacja anten NC PLUS POLSAT Naziemna DVBT ustawianie anten serwis
   Jeśli interesuje Cie montaż lub ustawienie anteny naziemnej bądź satelitarnej to dobrze trafiłeś! Nasza firma zajmuję się montażem anten satelitarnych, naziemnych, zmianą konfiguracji spr...
  • Przyjmę gruz
   Udostępnię miejsce na dowolne ilości "czystego" gruzu ceglanego, betonowego, dachówek, itp. z przeznaczeniem pod utwardzenie drogi. Rzyki os. Kierczaki. Szczegóły kontakt telefoniczny...
  • Kupię dom
   Kupię dom jednorodzinny w Andrychowie lub sąsiadujących miejscowościach. Dom może być w stanie do niedużego remontu. Cena do 320 tys. ...
  • Think English zatrudni lektora!
   Kogo szukamy? Osoby z bardzo dobrą (a najlepiej biegłą) znajomością języka angielskiego, która posiada uprawnienia do nauczania, kreatywne podejście do pracy z uczniem oraz motywację do prac...

  kontakt

  Dyżury aptek
  W tym tygodniu dyżur pełni:
  Apteka Nowa Dobra
  ul. Starowiejska 3
  33 875 27 10
  
  Redakcja
  • Marek Nycz - redaktor naczelny
  • Robert Fraś - dziennikarz radiowy
  • Anna Piotrowska - dziennikarz
  • Anna Płonka - dział reklamy
  • Dziennikarze - współpracownicy:
  • Jadwiga Janus
  • Marta Paczyńska
  • Grzegorz Sroka
  • Andrzej Fryś
  • Krzysztof Paczyński
  • Jan Zieliński
  • Jerzy Tomiak
  Redakcja Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów
  ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 23 13, nowiny@andrychow.eu, radio@andrychow.eu