logo
repertuar kina
Czwartek, 17-01-2019, Imieniny obchodzi: Marian, Antoni, Jan
youtube facebook
menu icon
arrow szukaj
title
Informacje, 2018-02-11 12:24:00 Liczba komentarzy0

Dwa zebrania w Targanicach Górnych


W sobotę, 10 lutego odbyły się dwa zebrania w Targanicach Górnych – wiejskie oraz strażackie. Oba miały miejsce w nowej remizie OSP.
Pierwsze było zebranie wiejskie, które rozpoczęło się o godzinie 16. Gośćmi tego spotkania byli: burmistrz Tomasz Żak, jego zastępca Mirosław Wasztyl, a także radna powiatowa Czesława Wojewodzic, radny Rady Miejskiej Wiesław Mikołajek, przedstawiciele straży miejskiej i policji. Zebranie otwarł sołtys Adam Kowalczyk, będący również radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Sołtys złożył sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w minionym roku. Po nim głos zabrali burmistrz Tomasz Żak i jego zastępca Mirosław Wasztyl. Włodarze gminy mówili o wykonaniu planu inwestycyjnego w sołectwie, zgodnie z listą 10 najważniejszych inwestycji, jakie rok temu przyjęło poprzednie zebranie wiejskie. Urząd Miejski przygotował na zebranie obszerny i szczegółowy spis wszystkich zadań, jakie wykonano i jakie są w trakcie realizacji do końca tego roku. Każdy przybyły na zebranie mieszkaniec dostał taki dokument. 
Mówił o tych zadaniach  Mirosław Wasztyl, wyliczając najważniejsze – przebudowy ulic Polanka, Floriańska, Pogodna i realizowana ul. Beskidzka przy kościele. Wyliczył także inne, nie drogowe inwestycje: budowę strażnicy OSP, remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Samorządowych i budowę przy nim ogródka dydaktycznego. Wiceburmistrz wspomniał także o planach budowy wodociągu w najwyżej położonych rejonach wsi, na pograniczu z Wielką Puszczą, wspominając na jakie trudności natrafił tam np. projektant i jak trudne są negocjacje z niektórymi właścicielami gruntów. Wyliczył także długą listę zadań dodatkowych spoza listy 10 zadań priorytetowych. I tak np. gmina zmodernizowała oświetlenie uliczne, wybudowano chodnik przy ul. Długiej, kanalizację deszczową przy DW 781, termomodernizację budynku NZOZ, budowę instalacji fotowoltaicznej na WDK, remonty Jaworowej i Jawornickiej, Złota Górka, a także Kolorowej i Wesołej. W trakcie projektowania jest budynek socjalno-szatniowy LKS „Halniak”. Ponadto trwa przebudowa ul. Różanej i łącznika drogi z osiedla Wawrzynówka do ul. Zarzecznej oraz przebudowa bocznej drogi od Żwirki i Wigury. Ogółem wartość zadań, które zostaną zrealizowane w tej kadencji w Targanicach sięgnie 7 mln 256 tys. zł.
Burmistrz Tomasz Żak wspomniał ponadto o nowej, działającej od początku roku andrychowskiej komunikacji miejskiej, strefie ekonomicznej, która jest w tracie przygotowania i budowie krytej pływalni dla całej gminy, która to budowa ruszy w kwietniu. Tomasz Żak przypomniał zebranym, że w tym roku gmina ma rekordowy budżet inwestycyjny sięgający ponad 50 mln. Podczas dyskusji poruszano m.in. kwestię przebudowy ul. Beskidziej i tu Mirosław Wasztyl wyjaśnił zebranym, jak trudny jest to temat, gdyż to nie gmina jest administratorem tej drogi. Cały czas trwają trudne negocjacje z wojewódzkim zarządcą drogi.
Po zebraniu wiejskim odbyło się sprawozdawcze zebranie strażackie, które poprowadził prezes OSP Sławomir Jończy. Przedstawił on zebranym druhom stan realizacji wszystkich przyjętych zadań, równocześnie dziękując tym, którzy pomogli w ich realizacji: strażakom, darczyńcom, władzom gminy. Prezes przypomniał, że w OSP Targanice Górne działa czynnie 72 strażaków, jest też 24 członków wspierających, trzech honorowych i 17-osobowa drużyna młodzieżowa. Po prezesie odczytano sprawozdania: finansowe, komisji rewizyjnej i sprawozdanie z działalności szkoleniowej. W minionym roku strażacy z Targanic Górnych wyjeżdżali do 85 akcji w tym do 17 pożarów, o czym mówił naczelnik Włodzimierz Fary. Przypomniano także sukcesy młodych druhów na turniejach wiedzy pożarniczej. Po sprawozdaniach odbyło się głosowanie, w którym nie tylko przyjęto te sprawozdania, ale też jednogłośnie udzielono absolutorium prezesowi i zarządowi.
W tym zebraniu również wziął udział burmistrz Tomasz Żak, a także Skarbniczka Gminy Dorota Żywioł. Strażacy raz jeszcze dziękowali władzom gminy za nową remizę.
Po zebraniu odbyło tradycyjne, coroczne spotkanie strażackie i zabawa z poczęstunkiem, który przygotowały panie z targanickiego Koła Gospodyń Wiejskich. mn
Galeria zdjęć
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
fotoKomentarze Facebook

Komentarze
Zapoznaj się z Regulaminem

Podpis:

  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  nowiny foto
  W kioskach nowy numer
  Nowin Andrychowskich
  Imprezy kulturalne
  Andrychów - miejsce utkane
  Ogłoszenia drobne

  kontakt

  Dyżury aptek
  W tym tygodniu dyżur pełni:
  Apteka Hygieia
  Andrychów, ul. Lenartowicza 7
  33 870 40 31
  
  Redakcja
  • Marek Nycz - redaktor naczelny
  • Robert Fraś - dziennikarz radiowy
  • Anna Piotrowska - dziennikarz
  • Anna Płonka - dział reklamy
  • Dziennikarze - współpracownicy:
  • Jadwiga Janus
  • Marta Paczyńska
  • Grzegorz Sroka
  • Andrzej Fryś
  • Krzysztof Paczyński
  • Jan Zieliński
  • Jerzy Tomiak
  Redakcja Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów
  ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 23 13, nowiny@andrychow.eu, radio@andrychow.eu