logo
repertuar kina
Sobota, 25-05-2019, Imieniny obchodzi: Urban, Grzegorz, Magda
youtube facebook
menu icon
arrow szukaj
title
Informacje, 2018-04-23 10:21:00

49. Wiosenny Rajd Turystyczny przed nami


18 maja odbędzie się 49. Wiosenny Rajd Turystyczny „Na szlakach niepodległości” z metą w Baciarskiej Chacie Hotel&Spa KOCIERZ
REGULAMIN.

I. Organizatorzy:
Klub Turystyki Górskiej „Limba” z Oddziału Zakładowego PTTK przy „ANDROPOL” S.A,
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

II. Patronat Honorowy:
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
Bartosz Kaliński – Starosta Wadowicki,
Marek Polak – Poseł na Sejm RP,
Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa,
Roman Babski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie,
Jacek Potocki – Prezes Zarządu Głównego PTTK,
Stanisław Sordyl – Właściciel HOTEL & SPA KOCIERZ

III. Patronat:
Marek Kroczek – Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Małopolskiego, Oddział w Starym Sączu,
Jerzy Potocki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów,
ks. Stanisław Czernik – Dziekan Dekanatu Andrychowskiego,
Zbigniew Marek – Prezes CMC Sp. z o.o.,
Małgorzata Matusiak – Prezes Zarządu ABS Banku Spółdzielczego w Andrychowie,
Anna Rychter – Prezes PSS „SPOŁEM”,
Jerzy Chylewski – Prezes MSH „WIZAN”,
Józef Brzazgacz – Właściciel Stanicy „Hucuł” w Sułkowicach,
Sławomir Rusinek – Właściciel Czarny Groń Sp.z o.o. Sp.k.

IV. Patronat medialny: 
Radio Andrychów, Nowiny Andrychowskie, Małopolska Kronika Beskidzka, www.andrychow.pttk.pl 

V. Kierownictwo Rajdu:
Komandor Rajdu – Kazimierz Niemczyk (tel. 33 870 35 52, 608 030 814),
Z-ca Komandora – Krzysztof Kurzyniec,
Skarbnik i Sekretarz Rajdu – Krystyna Ćwiertnia,
Kierownik mety i tras – Mateusz Kurzyniec,
TRW GOT – Jacek Ryłko, Roman Gibas.

VI. Trasy Rajdu:
Obsługa tras z zależności od potrzeb uczestników. Trasy piesze górskie, rowerowe, konne.

VII. Cele Rajdu:
Hasło programowe imprez PTTK w 2018 roku „Na szlakach niepodległości”.
Celami Rajdu są: poznanie piękna Beskidu Małego, Żywieckiego i Śląskiego, krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego przy pogłębianiu wiedzy z tej dziedziny, jak również z dziedziny kultury, historii, ekologii, zdrowia i bezpieczeństwa, jaką daje uczestnictwo w Rajdzie oraz konkursach w ramach: 49 Wiosennego Rajdu Turystycznego.

VIII. Obsługa i uczestnicy Rajdu:
Obsługę Rajdu stanowią wytrawni przewodnicy beskidzcy i terenowi, przodownicy turystyki pieszej i górskiej oraz działacze Oddziału Zakładowego PTTK przy „ANDROPOL” S.A. w Andrychowie oraz Klubu Turystyki Górskiej „Limba”.
W Rajdzie uczestniczyć mogą drużyny zgłoszone przez jednostki PTTK, zakłady pracy, szkoły, inne instytucje oraz turyści indywidualni.

IX. Zgłoszenia:
Drużyny oraz turyści indywidualni zgłaszają swój udział do 11 maja 2018 r. (piątek) w biurze Oddziału Zakładowego PTTK przy „ANDROPOL” S.A. w Andrychowie, ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów (budynek dawniej Wykończalni Tkanin).
Biuro Oddziału czynne w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 10.30 (tel. 33 875 64 51 i 33 484 04 51) lub do komandora Rajdu: Kazimierz Niemczyk (tel. 33 870 35 52 i 608 030 814) 
Wpisowe na Rajd: 4 zł.
Opiekunowie drużyn osób niepełnoletnich oraz dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej są zwolnieni z opłat wpisowego (prosimy o podanie liczy osób zwolnionych z opłat).

X. Uczestnicy Rajdu otrzymują:
- ciepły posiłek i herbatę,
- znaczek rajdowy,
- dyplom dla drużyny (wcześniej zgłoszonej),
- obsługę tras rajdowych (wcześniej uzgodnionych),
- potwierdzenia punktów do książeczek OTP i GOT,
- prawo uczestniczenia w konkursach organizowanych na Mecie Rajdu.

XI. Obowiązki uczestników:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Rajdu (we własnym zakresie),
- posiadanie ważnego dowodu osobistego lub legitymacji przez kierownika (opiekuna) drużyny oraz imiennej listy uczestników imprezy (nie ma konieczności przekazania jej Organizatorowi),
- przestrzeganie zasad ochrony przyrody oraz zasad kultury turystycznej i przeciwpożarowej,
- przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu,
- stosowanie się do poleceń Kierownictwa Rajdu.

XII. Przebieg Rajdu:
Drużyny oraz turyści indywidualni zgłaszają się 18 maja 2018 r. na mecie Rajdu w „Baciarskiej Chacie” HOTEL & SPA KOCIERZ w godz. 10.00 - 11.00. 
Od godziny 10.30 na mecie Rajdu przeprowadzone zostaną następujące konkursy z nagrodami:
- konkurs pierwszej pomocy,
- konkurs krajoznawczy,
- konkurs piosenki turystycznej,
- konkursy sprawnościowe (w tym przeciąganie liny),

O godz. 12.30 zostaną wręczone dyplomy, puchary dla najliczniejszych drużyn oraz nagrody w konkursach. 
Dla najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz rodziny co najmniej trzypokoleniowej (wcześniej zgłoszonych) wręczone zostaną upominki. 
Zakończenie Rajdu nastąpi o godz. 13.00. Na mecie czynny będzie: Terenowy Punkt Weryfikacyjny Górskiej, Odznaki Turystycznej, pierwszej pomocy medycznej. 
Galeria zdjęć
foto
fotoKomentarze Facebook

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
nowiny foto
W kioskach nowy numer
Nowin Andrychowskich
Imprezy kulturalne
Radio Andrychów wkracza w DAB+
Ogłoszenia drobne

kontakt

Dyżury aptek
W tym tygodniu dyżur pełni:
Apteka pod Białym Orłem II
Andrychów, ul. Krakowska 91
33 875 64 00

Redakcja
 • Marek Nycz - redaktor naczelny
 • Robert Fraś - dziennikarz radiowy
 • Jacek Dyrlaga - dziennikarz
 • Anna Piotrowska - dziennikarz
 • Anna Płonka - dział reklamy
 • Dziennikarze - współpracownicy:
 • Jadwiga Janus
 • Grzegorz Sroka
 • Andrzej Fryś
 • Jan Zieliński
 • Jerzy Tomiak
Redakcja Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów
ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 23 13, nowiny@andrychow.eu, radio@andrychow.eu