logo
repertuar kina
Środa, 20-02-2019, Imieniny obchodzi: Eustachy, Leon, Ludmiła
youtube facebook
menu icon
arrow szukaj
title
Informacje, 2018-06-25 13:52:00 Liczba komentarzy0

Zaproszenie na 48. Sesję Rady Miejskiej


Ostatnia sesja przed wakacyjną przerwą odbędzie się 28 czerwca w Urzędzie Miejskim. Jej głównym tematem będzie stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów.
Biuro Rady Miejskiej informuje, że XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie rozpocznie się najbliższy czwartek (28 czerwca) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15. Sesja jest, jak zwykle otwarta dla mieszkańców.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów:
a) informacje na temat bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego i ochrony przeciwpożarowej – Mat. Nr: 142, 145, 146;
b) informacje na temat działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Mat. Nr 143.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. Nr L-467-14 w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Andrychów – Mat. Nr 144, poz. 1,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Andrychowie w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Podgórskiej – Mat. Nr 144, poz. 2,
c) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej w Andrychowie – Mat. Nr 144, poz. 3,
d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Andrychów – Mat. Nr 144, poz. 4,
e) określenia wysokości i zasad określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Andrychów dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Andrychów – Mat. Nr 144, poz. 5,
f) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Andrychów – Mat. Nr 144, poz. 6,
g) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – Mat. Nr 144, poz. 7,
h) rozpatrzenia petycji z dnia 11 kwietnia 2018r. w zakresie możliwości zwrotu nienależnie pobranych opłat za poszczególne godziny postoju, jak również opłat abonamentowych za postój jednego pojazdu przynajmniej za okres od października 2017r. – Mat. Nr 144, poz. 8,
i) wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Andrychowa – Mat. Nr 144, poz. 9,
j) zmiany uchwały Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na
usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 144a,
k) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Mat. Nr 144, poz. 10.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XLVIII sesję znajdują się w biurze Rady. (n)
Galeria zdjęć
fotoKomentarze Facebook

Komentarze
Zapoznaj się z Regulaminem

Podpis:

  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  nowiny foto
  W kioskach nowy numer
  Nowin Andrychowskich
  Imprezy kulturalne
  Andrychów - miejsce utkane
  Ogłoszenia drobne

  kontakt

  Dyżury aptek
  W tym tygodniu dyżur pełni:
  Apteka Dr Max II
  ul. 27 stycznia 9
  33 877 02 13
  
  Redakcja
  • Marek Nycz - redaktor naczelny
  • Robert Fraś - dziennikarz radiowy
  • Anna Piotrowska - dziennikarz
  • Anna Płonka - dział reklamy
  • Dziennikarze - współpracownicy:
  • Jadwiga Janus
  • Marta Paczyńska
  • Grzegorz Sroka
  • Andrzej Fryś
  • Krzysztof Paczyński
  • Jan Zieliński
  • Jerzy Tomiak
  Redakcja Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów
  ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 23 13, nowiny@andrychow.eu, radio@andrychow.eu