logo
repertuar kina
Niedziela, 26-05-2019, Imieniny obchodzi: Paulina, Marianna, Filip
youtube facebook
menu icon
arrow szukaj
title
Informacje, 2018-12-06 11:48:00

KONKURS Wygraj świąteczne zakupy z WIZANem


​Zapraszamy do udziału w Konkursie „Wygraj świąteczne zakupy z WIZANem”. W dniach od 7 do 17 grudnia zrób zakupy w sklepach MSH „WIZAN” na dowolną kwotę, zbieraj paragony i wraz z wypełnionym kuponem konkursowym przynieś je do redakcji Nowin Andrychowskich.
Nagrody (bony o wartości 300, 200, 100 zł) wygrają osoby, które zbiorą paragony o największej łącznej wartości. Ostateczny termin mija 17 grudnia o godz. 15.00. Szczegóły Konkursu w Regulaminie poniżej. Sponsorem Konkursu jest Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN.


REGULAMIN KONKURSU „Wygraj świąteczne zakupy z WIZANem”

1. Organizatorami Konkursu są Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN” oraz Nowiny Andrychowskie i Radio Andrychów.
2. Konkurs jest organizowany w sklepach MSH „WIZAN”.
3. Czas trwania Konkursu: 7 – 18 grudnia 2018 r.

Zasady Konkursu:
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, które w okresie konkursowym dokonywały zakupów w sklepach MSH „WIZAN” objętych Konkursem i zbierały paragony.
2. Zebrane paragony (oryginały spięte, zszyte lub w kopercie) wraz z wypełnionym kuponem konkursowym zamieszczonym w grudniowym wydaniu Nowin Andrychowskich, należy dostarczyć do redakcji w terminie do 17 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Kupon zamieszczony w grudniowym wydaniu Nowin Andrychowskich należy czytelnie wypełnić (umieszczenie danych jest jednocześnie zgodą na ich przetwarzanie w celach marketingowych MSH „WIZAN” (zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
3. Brak wypełnionego kuponu wyklucza uczestnika z Konkursu.
4. Wszystkie paragony muszą dotyczyć wyłącznie zakupów dokonanych w sklepach MSH „WIZAN” w okresie konkursowym. 
5. Nagrody wygrają osoby, które zbiorą paragony o największej łącznej wartości.
6. Nagrody w Konkursie:
I nagroda – Bon na zakupy w sklepach MSH „WIZAN” o wartości 300 zł
II nagroda – Bon na zakupy w sklepach MSH „WIZAN” o wartości 200 zł
III nagroda – Bon na zakupy w sklepach MSH „WIZAN” o wartości 100 zł
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów.
8. Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostanie Komisja w składzie: przedstawiciele MSH „Wizan” oraz członkowie Redakcji Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów.
9. Weryfikacja paragonów odbędzie się pod nadzorem członków Komisji w siedzibie Redakcji Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów, Andrychów, ul. Krakowska 74.
10. O wynikach Konkursu laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie. 
11. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone 18 grudnia 2018 r. w porannej audycji Radia Andrychów o godz. 8:30 oraz na portalu Nowin Andrychowskich.
12. Wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2018 r o godz. 15.00 w Redakcji Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów.
13. Osoby, które nie będą mogły być obecne podczas wręczania nagród, mogą być zastąpione przez
osobę pisemnie upoważnioną przez zwycięzcę.
14. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
15. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów oraz na portalu www.radioandrychow.pl.
Galeria zdjęć
fotoKomentarze Facebook

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
nowiny foto
W kioskach nowy numer
Nowin Andrychowskich
Imprezy kulturalne
Radio Andrychów wkracza w DAB+
Ogłoszenia drobne

kontakt

Dyżury aptek
W tym tygodniu dyżur pełni:
Apteka pod Białym Orłem II
Andrychów, ul. Krakowska 91
33 875 64 00

Redakcja
 • Marek Nycz - redaktor naczelny
 • Robert Fraś - dziennikarz radiowy
 • Jacek Dyrlaga - dziennikarz
 • Anna Piotrowska - dziennikarz
 • Anna Płonka - dział reklamy
 • Dziennikarze - współpracownicy:
 • Jadwiga Janus
 • Grzegorz Sroka
 • Andrzej Fryś
 • Jan Zieliński
 • Jerzy Tomiak
Redakcja Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów
ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 23 13, nowiny@andrychow.eu, radio@andrychow.eu