logo
repertuar kina
Środa, 19-06-2019, Imieniny obchodzi: Gerwazy, Julianna, Protazy
youtube facebook
menu icon
arrow szukaj
title
Informacje, 2019-01-11 12:47:00

Konkursu ofert na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty.


Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.


Zadania z zakresu:

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


a)   „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło osiem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2019 roku.”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” jako bogactwo kulinarne i obrzędowe Świąt  Bożego Narodzenia w Gminie Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.


Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” jako bogactwo kulinarne i obrzędowe Świąt Wielkanocnych w Gminie Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

 
Fundacja „Promyczek” w Targanicach – „Andrychowskie Święta z Promyczkiem”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Orkiestrowe tradycje w Gminie Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 11 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie - „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów – warsztaty kulinarne „Potrawy bożonarodzeniowe w tradycji naszych ojców””.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie - „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów – warsztaty kulinarne „Potrawy wielkanocne w tradycji naszych ojców””.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach - „Piknik „Dzień Ułana””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 500,00 zł.

 

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie - „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie - „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów – obrzędy dożynkowe „Idziemy do Was z dożynkowym wieńcem””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 
Zadania z zakresu:

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

termin realizacji: od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach - „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej gminy Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach - „Działalność na rzecz rodzin - macierzyństwa i rodzicielstwa „Szkoła dla rodziców” – pomoc w podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach - „Cykl warsztatów rękodzielniczych z zakresu scrapbookingu i cardmakingu”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 
Fundacja Damy Radę w Tomicach- „Przedszkolni Eko Naukowcy”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie „Otwórzmy Drzwi na Świat” w Andrychowie - „Likwidacja Barier funkcjonalnych – Wspieram, Wdrażam”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „Ratuję, bo umiem – nauka udzielania pierwszej pomocy”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

 


Zadania z zakresu:

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

termin realizacji: od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”

Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, Oddział w Andrychowie – „Relaks i poprawa kondycji fizycznej”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie - „ Spotkajmy się razem”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach - „Pokolenie łączy wspólna muzyka”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIIR” w Andrychowie – „Seniorzy lubią Speed Ball”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.
 

Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIIR” w Andrychowie – „Nordic walking łączy pokolenia”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie - „Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Zadbajmy o nasze zdrowie””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 500,00 zł.
 

Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „Sportowe gagatki – wnuczęta i dziadki”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

 
Zadania z zakresu:

Turystyki i krajoznawstwa;

termin realizacji: od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

a)      „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”

Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie - „XII Konkurs krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.

 
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie - „50 Wiosenny Rajd Turystyczny”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.

  
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie - „42 Rajd Zimowy po Ziemi Andrychowskiej z metą w MDK w Andrychowie”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach - „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 9 800,00 zł.

 
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor” w Andrychowie - „53 Ogólnopolski Spływ Kajakowy Trzy Zapory”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie- „Bo tutaj w górach jest mój dom – rajd harcerski”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.


Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z niepełnosprawnością intelektualną „Razem Zawsze” – „Beskid Mały w oczach osoby niepełnosprawnej”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.

 

b)  „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”

Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

  

Zadania z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

termin realizacji: od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

a)      „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”

Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Dzień harcerski 2019 – „Czas ich poznać””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

 
Fundacja „Promyczek” w Targanicach –  „Andrychowska Bajka”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie - „Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach - „Festiwal „Orkiestra z Muzyką Świata””.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości  20 000,00 zł.

 

 b)      „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”

 
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Orkiestranci spod Pańskiej Góry”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

 
Fundacja „Memo” w Roczynach - „Ludzie z pasją część 1 – film dokumentalny”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 
Fundacja „Memo” w Roczynach - „Nagranie, wydanie i promocja płyty CD zespołu śpiewaczego KGW Roczyny z okazji jubileuszu 90-lecia”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro w Andrychowie - „Upowszechnianie tradycji i kultury romskiej w Andrychowie poprzez, organizację warsztatów Tradycyjnego Tańca Romskiego”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
 

c)      Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.

 
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

  

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie - „Koła Gospodyń Gminy Andrychów. Korzenie i skrzydła”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Fundacja „Memo” w Roczynach - „Legendy, bajki, podania i gadki ziemi andrychowskiej, kwerendy etnograficzne, archiwalne i bibliograficzne”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie - „Ewidencja części muzealiów znajdujących się w zbiorach Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

  

Zadania z zakresu:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

termin realizacji: od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

a)      „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”

 
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie - „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych i współuzależnionych realizowana w Stowarzyszeniu „Światło – Nadzieja” .

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 62 000,00 zł.

 
Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „Powrót do rodziny poprzez terapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 82 000,00 zł.
 

b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.

 
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Fundacja „Promyczek” w Targanicach - „Z Promyczkiem w przyszłość 2019”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 


Zadania z zakresu:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

termin realizacji: od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

a)      „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Na realizację w/w zadania wpłynęło dziewiętnaście ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów, w sołectwach Targanice, Sułkowice i Brzezinka Dolna przez Ludowy Klub Sportowy Halniak Targanice”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 50 000,00 zł.
 

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie - „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 30 000,00 zł.
 

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 27 000,00 zł.

 
Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach - „Wspieranie i aktywizacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów w sołectwie Rzyki przez Ludowy Klub Sportowy Leskowiec Rzyki”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 27 000,00 zł.

 
Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku - „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Oferta nie została dopuszczona do konkursu.

 
Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

 
Andrychowski Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie - „Kultura sportowa”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 260 000,00 zł.

 
Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie - „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 360 000,00 zł.

 
Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „Moja pierwsza liga”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki” w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
 

Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – „Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dziewcząt”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
 

Uczniowski Klub Sportowy „Herkules Bis” w Andrychowie – „Strzał w dziesiątkę”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 500,00 zł.
 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Harcerska szkoła adeptów sportów wodnych”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

 
Małopolski Klub Karate w Andrychowie - „Karate Oyama – sport dla wszystkich”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach - „Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów z Gminy Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.
 

Wadowicko- Andrychowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego w Wadowicach  - „Brydż Andrychowski”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie „Na Plus” Na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości w Andrychowie  - „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Stowarzyszenie Broadpeak w Wadowicach - „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

 

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji w Oświęcimiu – „MOTO SHOW Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

 

Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro w Andrychowie - „Liga ASC – turniej o puchar Burmistrza Andrychowa ”.

Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 
Fundacja Cyklokarpaty w Krakowie – „Bezpłatne zawody rowerowe Cyklokarpaty Kids Race w Rzykach”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł

 

b)      „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”

Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach – „Zajęcia dla niepełnosprawnych osób z Gminy Andrychów”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach - „Rok ruchu”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
 

Fundacja „Promyczek” w Targanicach - „Trening czyni mistrza III”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 32 000,00 zł.

 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „Z rodzicami ćwiczymy i się ze Smovey cieszymy”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.
Galeria zdjęć
fotoKomentarze Facebook

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
nowiny foto
W kioskach nowy numer
Nowin Andrychowskich
Imprezy kulturalne
Radio Andrychów wkracza w DAB+
Ogłoszenia drobne
 • Praca Mistrz-Budowlany
  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów. ul. Batorego 24 poszukuje pracownika. Stanowisko: Mistrz-Budowlany. Miejsce pracy: miasto i gmina Andrychów. Opis stanowiska: Mistrz...
 • PRACA!
  Firma ART-MET zatrudni lakiernika proszkowego atrakcyjne zarobki kontakt 696 521 435 lub Andrychów Batorego 11 A...
 • Praca!
  Firma Ogniochron S.A. poszukuje pracownika do działu planowania produkcji, posiadającego doświadczenie na podobnym stanowisku. CV należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 83c ...
 • Działka/działki 234.238
  Olchowiec nad Jeziorem Solińskim Do sprzedania działki o powierzchni od 600 m2 do 1800 m2 (numery działek przeznaczonych do sprzedaży zaznaczono) Działki położone nad Zalewem Solińskim w ...
 • Nabór do projektu "Od Szkolenia Do Zatrudnienia"
  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Andrychowie prowadzi nabór do projektu “OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt skiero...

kontakt

Dyżury aptek
W tym tygodniu dyżur pełni:
Apteka Hygieia
Andrychów, ul. Lenartowicza 7
33 870 40 31

Redakcja
 • Marek Nycz - redaktor naczelny
 • Robert Fraś - dziennikarz radiowy
 • Jacek Dyrlaga - dziennikarz
 • Anna Piotrowska - dziennikarz
 • Anna Płonka - dział reklamy
 • Dziennikarze - współpracownicy:
 • Jadwiga Janus
 • Grzegorz Sroka
 • Andrzej Fryś
 • Jan Zieliński
 • Jerzy Tomiak
Redakcja Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów
ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 23 13, nowiny@andrychow.eu, radio@andrychow.eu